Versió 7.3.02

 
Final de la pàgina
 
Procediment d'enquesta en línia de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Convocatòries
Any Convocatòria Període d'accés
2016 2016-FI_B2; - Ajuts per a la contractació de personal investigador novell - (FI_B segona renovació) (FI_B2) 23/05/2016    31/12/2018
2016 Beques predoctorals per la formació de personal investigador dins de l'àmbit de l'esport (INEFP) (INEFP) 21/04/2017    30/04/2019
2017 2017 FI-B; - Ajuts per a la contractació de personal investigador novell FI-DGR 2017 (FI_B) 01/01/2017    31/12/2018
2017 2017-FI_B1; - Ajuts Predoctorals per a la contractació de personal investigador novell - (FI_B primera renovació) (FI_B1) 01/01/2017    31/12/2018
2017 2017-FI_B2; - Ajuts per a la contractació de personal investigador novell - (FI_B segona renovació) (FI_B2) 01/01/2017    31/12/2018
2018 2018FI_B_Ajuts per a la contractació de personal investigador novell FI (FI_B) 01/04/2018    31/10/2019
2018 2018FI_B1_Ajuts Predoctorals per a la contractació de personal investigador novell - (FI_B primera renovació) (FI_B1) 01/06/2018    31/10/2019
2018 2018FI_B2;-Ajuts per a la contractació de personal investigador novell - (FI_B segona renovació) (FI_B2) 29/05/2018    30/11/2019
Principi de la pàgina