Final de la pàgina
 
Procediment d'enquesta en línia de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Convocatòries
Any Convocatòria Període d'accés
2018 2018FI_B_Ajuts per a la contractació de personal investigador novell FI (FI_B) 01/04/2018    31/03/2020
2018 2018FI_B1_Ajuts Predoctorals per a la contractació de personal investigador novell - (FI_B primera renovació) (FI_B1) 01/06/2018    31/03/2020
2018 2018FI_B2;-Ajuts per a la contractació de personal investigador novell - (FI_B segona renovació) (FI_B2) 29/05/2018    31/03/2020
2019 Resolució EMC/2248/2018, d'1 d'octubre, d'ajuts per a la contractació de personal investigador novell per a l'any 2019. (FI_B) 01/07/2019    01/10/2020
2019 Resolució EMC/2248/2018, d'1 d'octubre, d'ajuts per a la contractació de personal investigador novell per a l'any 2019. (FI_B1) 01/07/2019    01/10/2020
2019 Resolució EMC/2248/2018, d'1 d'octubre, d'ajuts per a la contractació de personal investigador novell per a l'any 2019. (FI_B2) 01/07/2019    01/10/2020
Principi de la pàgina